Tượng di lặc

5.000.000  4.000.000 

Thông tin sản phẩm: Tượng di lặc

+ Chất liệu: Gỗ Pơ Mu

+ Kích thước : 72-27-15

0948994516