Tượng Khổng Minh truyền thần

8.000.000  6.000.000 

+ Kích thước 80-28-18 hàng liền khối 100%

+ Đục tay truyền thần sắc nét

+ Gỗ Hương Đá

+ Liên hệ : 0948994516

0948994516