Tượng Quan Công

10.000.000  7.000.000 

Thông tin về sản phẩm:

+ Kích thước: 80-32-18

+ Chất liệu: Gỗ Hương Đá

0948994516